Giỏ hàng

1,4-Dioxane

Là gì:
Là chất thải của phản ứng hoá học tìm thấy trong nhiều loại mỹ phẩm chứa xút (suds). Vì là chất thải (contaminant) nên 1,4 Dioxane không được liệt kê trong thành phần của hầu hết hoá mỹ phẩm, do đó người tiêu dùng không ý thức được sự hiện hữu của nó.
What to look for on the label: 
Sodium laureth sulfate, PEG compounds, chemicals that include the clauses xynol, ceteareth and oleth
Tác hại tiềm ẩn:
- Gây ung thư
- Gây kích ứng (da, mắt, phổi)
- Gây nhiễm độc tế bảo
Có thể tìm thấy:
Trong các sản phẩm tạo bọt (create suds) như dầu gội, nước xà phòng, bubble bath,…
Hạn chế sử dụng:
Cấm/ ghi nhận là không an toàn trong mỹ phẩm ở Canada
Đánh giá của EWG:
8/10 (High Hazard)