Giỏ hàng

Benzalkonium Chloride - Aluminum Salt/Aluminum Chloride

Là gì:
Một hợp chất hữu cơ có tính hoạt động bề mặt rất mạnh và có thể dễ dàng đi vào thành hoặc màng của mầm bệnh để phá hủy nguyên sinh chất và phân tử protein của mầm bệnh cũng như giết các loại sinh vật đơn bào, virus, nấm, tảo và mốc
Tên gọi khác (Synonyms): 
ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE; BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION; QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYLCOCO ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES; ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE; ALKYLDIMETHYL (PHENYLMETHYL) QUATERNARY AMMONIUM CHLORIDES; AMMONYX; ARQUAD DMMCB-75; BARQUAT MB-50; BAYCLEAN; BENIROL; BENZALKONIUM A
Tác hại tiềm ẩn:
- Có thể gây dị ứng, kích ứng da
- Là chất làm nhạy đặc biệt nguy hiểm với những người mắc hen suyễn hoặc có vẫn đề về da như eczema
Hạn chế sử dụng:
Yêu cầu hoặc khuyến nghị giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm ở Canada 
Giới hạn sử dụng trong một số loại mỹ phẩm tại Nhật Bản
Có thể tìm thấy trong:
Các sản phẩm làm sạch, diệt khuẩn nhà cửa
Đánh giá của EWG:
4/10 (Moderate Hazard)