Giỏ hàng

Butoxyethanol

Là gì:
Là cồn ete?? (Butoxyethanol is an ether alcohol.) thường được sử dụng trong mỹ phẩm với chức năng như một chất tạo mùi, giảm tính sệt, dính (viscosity),…
Tên gọi khác (Synonyms)
2-BUTOXY- ETHANOL; 2-BUTOXYETHANOL; BUTYL GLYCOL; ETHANOL, 2-BUTOXY-; ETHANOL, 2BUTOXY; ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER; GLYCOL MONOBUTYL ETHER; MONOBUTYL ETHYLENE GLYCOL ETHER; 2-BUTOSSI-ETANOLO (ITALIAN) ; 2-BUTOXY-1-ETHANOL; 2-BUTOXY-AETHANOL (GERMAN)
Tác hại tiềm ẩn:
- Có thể gây ung thư
- Ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng sinh sản
- Gây kích ứng (da, mắt, phổi)
- Nguy hại nghề nghiệp (Occupational Hazard)
Có thể tìm thấy trong:
Dầu gội, mascara, sản phẩm chăm sóc tóc khác (sản phẩm kiểm soát rụng tóc,…),…
Hạn chế sử dụng:
Giới hạn (khuyến nghị hoặc bắt buộc) sử dụng trong mỹ phẩm ở Canada
Đánh giá của EWG:
5/10 (Moderate Hazard)