Giỏ hàng

Paraffin

Là gì:
Paraffin được chiết xuất từ dầu, được tìm thấy chủ yếu trong dạng chất rắn dạng sáp, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước và cồn. Đặc điểm của Parafin là tính đàn hồi và cô đặc
Tên gọi khác (Synonyms)
CRYSTALLINE PETROLEUM WAX; HIGH MELTING POINT PARAFFIN; LOW MELTING POINT PARAFFIN; PARAFFIN WAX; PARAFFIN WAXES; PETROLEUM WAX, CRYSTALLINE; WAXES, PARAFFIN
Tác hại tiềm ẩn:
Nguy cơ nhiễm độc 
Có thể tìm thấy trong:
Thành phần tạo mùi, chăm sóc da
Hạn chế sử dụng:
Sử dụng ở nồng độ cho phép 
Đánh giá của EWG:
1/10 (Moderate Hazard)